U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Jakavi

Ruxolitinib

Laatst bijgewerkt op: 24-04-2014

Merknaam

Jakavi

Opmerking

18-02-2014, Vergoedingsregeling is per 01-02-2014 ingegaan; nadere voorwaarden Bijlage 2 van Regeling Zorgverzekering ingevoegd.

Datum van registratie

23-08-2012

Productomschrijving

  • Jakavi 5 mg tabletten van Novartis Pharma BV
  • Jakavi 15 mg tabletten van Novartis Pharma BV
  • Jakavi 20 mg tabletten van Novartis Pharma BV

Registratiehouder

Novartis Europharm Ltd (UK).

Geregistreerde toepassing

Aan de ziekte gerelateerde splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten met primaire myelofibrose (ook chronische idiopathische myelofibrose genoemd), post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-essentiële trombocytemie-myelofibrose [1].

Vergoeding

Het vergoedingstraject via de GVS is afgerond [4].

Jakavi® wordt onder nadere voorwaarden vergoed en staat vermeld op Bijlage 2 [5].

nadere voorwaarden uit Bijlage 2, behorende bij de Regeling zorgverzekering:

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met primaire myelofibrose, secundaire myelofibrose na polycythaemia vera, of secundaire myelofibrose na essentiële trombocytemie met intermediair-2 en hoogrisico (IPSS ≥ 2), die dit middel gebruikt voor de behandeling van aan de ziekte gerelateerde splenomegalie of klachten.

Verkrijgbaarheid

Per 01-02-2014 is een vergoedingsregeling van kracht [2, 5].
Apothekers kunnen nu al een bestelling plaatsen en dit wordt op 3 februari geleverd.
E-mail               :           novartis@alloga.nl
Webshop          :           http://novartis.bestelling.alloga.nl
Tel. Nr.              :           08810 40657
Fax. Nr.            :            08810 40606

Voor  product informatie kunt u zich wenden tot Novartis Pharma B.V. Arnhem telefoon: 026- 378 2100

vanaf 30-01-2014

Novartis levert Jakavi® alleen aan Alloga, Veghel. Apothekers kunnen dit product bij Alloga bestellen via het bestelformulier [2].

Bijsluiter

De EPAR bevat een Nederlandstalige bijsluiter [1]

Transport

Bewaren beneden 30 °C [1].

Aandachtspunt

De fabrikant heeft een verkorte SPC.

Referenties

  1. SPC van Jakavi tabletten, geraadpleegd d.d. 16-11-2012.
  2. Novartis Pharma BV, persoonlijk contact d.d. 16-11-2012, 24-01-2014, 27-01-2014, 29-01-2014.
  3. Verkorte SPC van Jakavi tabletten, versie augustus 2012.
  4. College voor Zorgverzekeringen. Geneesmiddelbeoordeling ruxolitinib (Jakavi®) d.d. 13-06-2014. Geraadpleegd d.d. 24-01-2014.
  5. www.wetten.overheid.nl; Regeling Zorgverzekering. Geraadpleegd d.d. 18-02-2014
Over weesgeneesmiddelen

Voor meer achtergrondinformatie over Weesgeneesmiddelen lees verder.