Dextromoramide

Laatst bijgewerkt op: 30-01-2017

Merknaam

Palfium

Opmerking

30-01-2017, herintroductiedatum bij ACE Pharmaceuticals gecontroleerd: niet gewijzigd.

Productomschrijving

Palfium tablet 5 mg van ACE Pharmaceuticals BV

Reden van niet-beschikbaarheid

De handelsvergunning voor Palfium 5 mg tabletten is geschorst omdat de bereiding door de fabrikant niet in overeenstemming is met het registratiedossier [1, 3, 8]. De productverantwoordelijke heeft het artikel inmiddels afgemeld voor de G-Standaard.

Verwachte datum beschikbaarheid

Het is onbekend wanneer het product weer geleverd kan worden [2, 3, 8].

Farmaceutische substitutie

Er is in Nederland geen ander handelspreparaat beschikbaar met hetzelfde werkzame bestanddeel.

(Farmaco)therapeutische alternatieven

In overleg met de voorschrijver moet er voor een ander opioïd worden gekozen, want voor de behandeling van post-operatieve pijn [4] is er geen voordeel voor dextromoramide ten opzichte van andere opioïden [5].
De toepassing van dextromoramide bij postoperatieve pijnbehandeling wordt niet meer genoemd in [6].

Aandachtspunt

Dextromoramide is ongeschikt bij chronische hevige pijn vanwege de relatief korte werkingsduur en de bijwerkingen [4].

31-07-2015: Bij gebruik van dextromoramide treden meer bijwerkingen, zoals hartkloppingen en bloeddrukdaling, op dan bij andere opioïden. Er is daarom geen plaats in de therapie voor dextromoramide [7].
21-10-2016: Inmiddels staat dextromoramide binnen de geneesmiddelgroep Opioïden niet meer beschreven [7].

Referenties

  1. CBG nieuws, betreffende Schorsing Palfium tabletten d.d. 04-12-2014.
  2. ACE Pharmaceuticals BV, persoonlijk contact d.d. 09-12-2014, 10-03-2015, 02-06-2015, 17-07-2015, 07-09-2015, 05-10-2015, 18-01-2016, 19-04-2016, 19-07-2016, 20-10-2016, 30-01-2017.
  3. ACE Pharmaceuticals BV, brief betreffende Palfium tabletten d.d. 09-12-2014.
  4. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, 2016. Analgetica, Opioïden p. 34-58.
  5. KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, persoonlijk contact d.d. 31-07-2015.
  6. Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Richtlijn Postoperatieve Pijnbehandeling 2012. Geraadpleegd d.d. 31-07-2015.
  7. Commissie Farmaceutische Hulp van het Zorginstituut Nederland. Farmacotherapeutisch Kompas: geraadpleegd d.d. 31-07-2015, 21-10-2016.
  8. Website van ACE Pharmaceuticals, geraadpleegd d.d. 21-10-2016.