Flufenazine

Laatst bijgewerkt op: 02-02-2017

Merknaam

Anatensol

Opmerking

02-02-2017: rubriek 'Farmaceutische substitutie' geactualiseerd.

Productomschrijving

Anatensol dragee 5 mg, Bristol-Myers Squibb BV.

Reden van niet-beschikbaarheid

Om economische reden is van dit product per 31-12-2006 de registratie doorgehaald [1, 2].

Farmaceutische substitutie

 • geregistreerd preparaat
  Er is in Nederland geen ander handelspreparaat met hetzelfde werkzame bestanddeel beschikbaar.
 • niet geregistreerd preparaat
 • doorgeleverde bereiding

  Flufenazine capsules 1 mg en 5 mg BZF: Brocacef Ziekenhuisfarmacie verwacht dat de producten beschikbaar zullen zijn tot ca. juni 2017. Daarna worden beide sterktes uit het assortiment genomen, omdat de grondstof niet langer verkrijgbaar is. De productverantwoordelijke heeft de producten per 23-06-2017 afgemeld voor de G-Standaard. [5]

(Farmaco)therapeutische alternatieven

In overleg met de behandelaar kan voor een ander antipsychoticum gekozen worden (bv. haloperidol) [4].

Import

Moditen (flufenazine) 5 mg tablet (Slowakije) kan via Orly geïmporteerd worden. De levertijd bedraagt 14 - 21 werkdagen [3].

Referenties

 1. Bristol-Myers Squibb BV, persoonlijk contact dd 30-11-2006.
 2. Bristol-Myers Squibb BV, Brief betreffende doorhaling registratie per 31-12-2006 van Anatensol® dragees d.d. 04-04-2007.
 3. Orly Pharma; www.orlypharma.com, contact via internet d.d. 11-04-2007, 23-07-2014, 22-07-2015, 27-07-2016.
 4. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, 2016; Psychofarmaca, Klassieke antipsychotica: 1168-1169.
 5. Brocacef Ziekenhuisfarmacie, persoonlijk contact d.d. 22-07-2014, 22-07-2015, 27-07-2016, 02-02-2017.