U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Adempas

Riociguat

Laatst bijgewerkt op: 20-11-2015

Merknaam

Adempas

Opmerking

20-11-2015; rubriek vergoeding aangepast.

Datum van registratie

27-03-2014

Productomschrijving

Adempas 0,5 mg filmomhulde tabletten van Bayer BV

Adempas 1 mg filmomhulde tabletten van Bayer BV

Adempas 1,5 mg filmomhulde tabletten van Bayer BV

Adempas 2 mg filmomhulde tabletten van Bayer BV

Adempas 2,5 mg filmomhulde tabletten van Bayer BV

Registratiehouder

Bayer Pharma AG, Duitsland

Geregistreerde toepassing

Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH)

Adempas is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met WHO functionele klasse
(FC) II tot III met:

  • inoperabele CTEPH,
  • persisterende of recidiverende CTEPH na chirurgische behandeling, ter verbetering van het inspanningsvermogen

Pulmonale arteriële hypertensie (PAH)

Adempas is, als monotherapie of in combinatie met endothelinereceptorantagonisten, geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met pulmonale arteriële hypertensie (PAH) met WHO functionele klasse (FC) II tot III ter verbetering van het inspanningsvermogen.
De werkzaamheid is aangetoond bij een PAH populatie inclusief etiologieën van idiopathische of erfelijke PAH, of met bindweefselziekte geassocieerde PAH.

Vergoeding

Adempas®

wordt volgens GVS vergoed en staat vermeld op lijst 1A (onderling vervangbaar met ambrisentan, bosentan, epoprostenol intraveneus, iloprost voor inhalatie, macitentan, sildenafil, tadalafil en treprostinil subcutaan en intraveneus), Bijlage 2. nadere voorwaarden uit Bijlage 2, behorende bij de Regeling zorgverzekering [3]:

nadere voorwaarden uit Bijlage 2, behorende bij de Regeling zorgverzekering [3]:

A. pulmonale arteriële hypertensie New York Heart Association klasse II en die ambrisentan, bosentan, macitentan, riociguat, sildenafil of tadalafil daarvoor krijgt voorgeschreven,

B. pulmonale arteriële hypertensie New York Heart Association klasse III of IV en die krijgt voorgeschreven:

1°. één van de orale geneesmiddelen ambrisentan, bosentan, macitentan, riociguat, sildenafil of tadalafil, of een combinatie van twee orale geneesmiddelen uit verschillende farmacologische groepen,

2°. een combinatie van een oraal geneesmiddel met iloprost voor inhalatie of met epoprostenol intraveneus of met treprostinil subcutaan of intraveneus,

3°. iloprost voor inhalatie in monotherapie uitsluitend ter behandeling van de primaire vorm van pulmonale arteriële hypertensie, indien de onder 1° genoemde behandeling onvoldoende resultaat heeft en een behandeling met epoprostenol intreveneus of treprostinil subcutaan of intraveneus niet noodzakelijk is of niet mogelijk vanwege bijwerkingen of contra-indicaties, of

4°. uitsluitend als uiterste therapie, indien de onder 1° en 2° genoemde behandelingen onvoldoende resultaat hebben, een combinatie van twee orale geneesmiddelen uit verschillende farmacologische groepen met epoprostenol intraveneus of met treprostinil subcutaan of intraveneus, of

C. systemische sclerose en aanhoudende digitale ulcera en die

1°. bosentan krijgt voorgeschreven ter voorkoming van nieuwe digitale ulcera,

2°. onvoldoende reageert op de behandeling met dihydropyridine calciumantagonisten en iloprost intraveneus, dan wel deze geneesmiddelen niet kan gebruiken en

3°. 18 jaar of ouder is.

D. de ziekte chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) met New York Heart Association klasse II tot III die riociguat krijgt voorgeschreven en

1°. na een chirurgische behandeling ter verbetering van het inspanningsvermogen persisterende of recidiverende CTEPH heeft, of

2°. niet in aanmerking komt voor een chirurgische behandeling ter verbetering van het inspanningsvermogen.

Verkrijgbaarheid

Adempas® wordt geleverd via Mediq Farma Services [2].

Bijsluiter

De EPAR bevat een Nederlandstalige bijsluiter [1].

Transport

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities [1].

Referenties

  1. SPC van Adempas, geraadpleegd d.d. 23-04-2014, 02-06-2015.
  2. Bayer BV, persoonlijk contact d.d. 14-04-2014, 02-06-2015.
  3. www.wetten.nl, Regeling Zorgverzekering. Geraadpleegd d.d. 02-06-2015, 04-11-2015.