U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Xagrid

Anagrelide

Laatst bijgewerkt op: 12-01-2015

Merknaam

Xagrid

Opmerking

12-01-2015, tekst geactualiseerd.

Datum van registratie

16-11-2004

Productomschrijving

Xagrid capsule 0,5 mg van Shire Pharmaceutical Contracts LTD

Registratiehouder

Shire Pharmaceutical Contracts LTD, UK.

Geregistreerde toepassing

Verlaging van het trombocytenaantal bij essentiele trombocytose bij patienten met een verhoogd risico (leeftijd ouder dan 60 jaar, trombocytenaantal hoger dan 1000x109/l of trombo-hemorragische aandoeningen in anamnese) [1, 2].

Vergoeding

Per 01-01-2015 komen de kosten van Xagrid® ten laste van de ziekenhuisbekostiging. Zie KNMP Handboek Overheveling orale oncolytica 2015 [3].

Verkrijgbaarheid

Ziekenhuisapotheken kunnen Xagrid® capsules bestellen bij de reguliere groothandel [4].

Bijsluiter

De EPAR bevat een Nederlandstalige bijsluiter [2].

Transport

Geen bijzondere condities [2].

Aandachtspunt

In [1] is een vermelding toegevoegd waarin wordt aangegeven dat zich ernstige cardiovasculaire bijwerkingen kunnen voordoen bij patiënten zonder vermoedelijke hartziekte en met normale eerdere cardiovasculaire onderzoeken [5]. Zie de Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) d.d. 23-01-2013.

Referenties

  1. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, 2014. Oncolytica, Detoxificantia bij oncolytica, pag. 1107-1108
  2. SPC van Xagrid, Geraadpleegd d.d. 25-04-2007, 20-08-2010, 26-10-2011, 11-03-2013, 12-01-2015.
  3. KNMP Handboek overheveling orale oncolytica per 01-01-2015.
  4. Shire Belgium BVBA, persoonlijk contact d.d. 14-05-2007, 06-01-2015.
  5. CBG nieuws betreffende verhoogd risico op cardiovasculaire bijwerkingen bij gebruik Xagrid® d.d. 25-01-2013 .