U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Bosulif

Bosutinib

Laatst bijgewerkt op: 24-04-2014

Merknaam

Bosulif

Opmerking

26-01-2014, Bijlage 5 van beleidsregel BR/CU-2111 ingevoegd.

Datum van registratie

27-03-2013

Productomschrijving

Bosulif 100 mg filmomhulde tablet van Pfizer Ltd

Bosulif 500 mg filmomhulde tablet van Pfizer Ltd

Registratiehouder

Pfizer Ltd, Verenigd Koninkrijk

Geregistreerde toepassing

Behandeling van volwassen patiënten met Philadelphia-chromosoom-positieve chronische myeloïde leukemie (Ph+-CML) in de chronische fase (CF), acceleratiefase (AF), en blastaire fase (BF) die eerder zijn behandeld met een of meer tyrosinekinaseremmers en voor wie imatinib, nilotinib en dasatinib niet als geschikte behandelopties worden beschouwd [1].

Vergoeding

Bosulif® is per 1 augustus 2013 te declareren via een add-on op het ziekenhuisbudget [2]. Zie NZa beleidsregel BR/CU-2111, bijlage 5, geldig vanaf 01-01-2014 [3].

Indicatie voldoet aan beleidsregel: 193396; Indicatie voldoet niet aan beleidsregel: 193596 [2].

Verkrijgbaarheid

Bosulif® is een oncolyticum en komt voor rekening van het ziekenhuisbudget.
De ziekenhuisapotheker kan Bosulif® bestellen bij de groothandel (Alliance Health Care) [2].

Bijsluiter

De EPAR bevat een Nederlandstalige bijsluiter [1].

Transport

Geen bijzondere condities [1]

Referenties

  1. SPC van Bosulif, geraadpleegd d.d. 31-05-2013
  2. Pfizer BV, persoonlijk contact d.d. 07-06-2013, 18-09-2013.
  1. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Beleidsregel BR/CU-2111: prestaties en tarieven medische specialistische zorg, bijlage 5. Ingangsdatum 1 januari 2014. Geraadpleegd d.d. 26-01-2014.