U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Carbaglu

Cargluminezuur

Laatst bijgewerkt op: 09-01-2012

Merknaam

Carbaglu

Datum van registratie

24-01-2003

Productomschrijving

Carbaglu dispergeerbaar tablet 200 mg van Orphan Europe Benelux.

Registratiehouder

Orphan Europe, Frankrijk.

Geregistreerde toepassing

Ureumcyclusstoornis ten gevolge van N-acetylglutamaatsynthetasedeficiëntie [1] [2].

Vergoeding

Carbaglu® wordt volledig vergoed volgens GVS, en staat vermeld op Bijlage 1B [3] [4] [5].

Verkrijgbaarheid

Rechtstreeks bij Orphan Europe Benelux geplaatste bestellingen kunnen uitgeleverd worden.

In principe worden alle bestellingen via Orphan Europe binnen enkele werkdagen (en soms nog sneller) geleverd [4]:

Beneluxkantoor:

Koning Albert I laan 48-3

1780  Wemmel (BE)

Tel.: 0032 2461 0136

Fax: 0032 2461 0236

Bijsluiter

Transport

Bewaren in de koelkast ( 2 °C - 8 °C) [2] [3].

Aandachtspunt

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder uitzonderlijke omstandigheden.

In verband met de beperkte aantallen patienten moeten van elke patient door de voorschrijvende arts follow-up formulieren ingevuld worden. Al deze gegevens worden door Orphan Europe in een database bijgehouden en 1 keer per jaar gerapporteerd aan de EMEA [4].

Referenties

  1. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers, 2007. Niet geclassificeerde stoffen, pag. 1101/1102.
  2. http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000472/WC500052066.pdf Geraadpleegd d.d. 18-04-2007, 06-01-2009, 23-08-2010, 11-04-2011.
  3. Taxe; april 2007.
  4. Orphan Europe Benelux te Wemmel, België, persoonlijk contact d.d. 25-04-2007.
  5. Staatscourant 5 oktober 2006, nr. 194, pag. 13. VWS. Wijziging Regeling Zorgverzekering.