U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Peyona

Coffeinecitraat

Laatst bijgewerkt op: 15-12-2014

Merknaam

Peyona

Opmerking

06-07-2012: Peyona® 1 ml ampul (equivalent aan 20 mg cafeïnecitraat) is in Nederland beschikbaar.

Datum van registratie

01-01-2007

Productomschrijving

Peyona 20 mg = 1 ml (20 mg/ml) oplossing voor infusie en orale oplossing van Chiesi Farmaceutica SpA, Italie

Peyona 60 mg = 3 ml (20 mg/ml) oplossing voor infusie en orale oplossing van Chiesi Farmaceutica SpA, Italie

oorspronkelijke naam : Nymusa® [1 3]

NB De 1 ml ampul (equivalent aan 20 mg cafeïnecitraat) is in Nederland beschikbaar.

Registratiehouder

Chiesi Farmaceutica SpA, Italie

Geregistreerde toepassing

Intramuraal; behandeling van primaire apneu bij premature neonaten [1 2].

Vergoeding

Peyona® valt niet onder een vergoedingsregeling [3].

Verkrijgbaarheid

Peyona® 20 mg/ml oplossing voor infusie en orale oplossing is een Europees geregistreerd product dat sinds begin 2012 in Nederland beschikbaar is.
Ziekenhuisapothekers kunnen Peyona® rechtstreeks bestellen bij [3]:

Chiesi Pharmaceuticals B.V.
Lange Kleiweg 52 J, 2288 GK  Rijswijk
Postbus 1147, 2280 CC Rijswijk

Telefoon: 070 413 20 80
Fax: 070 319 41 10
E-mailadres: info.nl@chiesi.com

Bijsluiter

Transport

Geen bijzondere condities [1 2].

Aandachtspunt

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder uitzonderlijke omstandigheden; zie bijlage II B [1]:

Op elke neonatale intensivecareafdeling moeten de voorwaarden en beperkingen ten aanzien van een veilig en doeltreffend gebruik van het product op de afdeling worden geimplementeerd. Zie de DHCP [4].

Referenties

  1. SPC van Peyona Geraadpleegd d.d. 09-12-2009, 23-08-2010, 15-02-2011, 04-07-2012.
  2. SPC van Peyona 1 ml als bijlage bij Dear Doctor Letter versie 01-2012.
  3. Chiesi Pharmaceuticals BV, persoonlijk contact d.d. 20-11-2009, 22-02-2011, 05-07-2012.
  4. Chiesi Pharmaceuticals BV, DHCP (informatie over het veilig gebruik van Peyona (cafeïnecitraat) 20 mg/ml oplossing voor infusie en orale oplossing) d.d. 05-09-2011.