U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Sprycel

Dasatinib

Laatst bijgewerkt op: 15-05-2013

Merknaam

Sprycel

Opmerking

15-05-2013, tekst geactualiseerd.

Datum van registratie

20-11-2006

Productomschrijving

Sprycel tablet filmomhuld 20 mg van Bristol-Myers Squibb BV

Sprycel tablet filmomhuld 50 mg van Bristol-Myers Squibb BV

Sprycel tablet filmomhuld 70 mg van Bristol-Myers Squibb BV

Sprycel tablet filmomhuld 80 mg van Bristol-Myers Squibb BV

Sprycel tablet filmomhuld 100 mg van Bristol-Myers Squibb BV

Sprycel tablet filmomhuld 140 mg van Bristol-Myers Squibb BV

Registratiehouder

Bristol-Myers Squibb BV, Woerden NL

Geregistreerde toepassing

  • Nieuw gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom-positieve (Ph+) chronische myeloide leukemie (CML) in de chronische fase [1, 2];
  • Chronische myeloide leukemie (CML) in chronische fase, acceleratiefase of blastaire crisis na falen van andere geneesmiddelen zoals imatinib als gevolg van resistentie of tolerantie [1, 2];
  • Philadelphia chromosoom-positieve acute lymfoblastaire leukemie (Ph+ ALL) en lymfoide blasten CML na falen van andere geneesmiddelen als gevolg van resistentie of tolerantie [1, 2].

Vergoeding

Sprycel® werd tot 1 januari 2013 vanuit het GVS vergoed ( lijst 1A;onderling vervangbaar met nilotinib) [4]. 
Sinds 1 Januari 2013 wordt Sprycel 100% vergoed middels de add-on binnen de medische specialistische zorg [3]. Zie "Overzicht over te hevelen medisch specialistische middelen per 1 januari 2013" als Bijlage 3 bij een brief van de Minister van VWS [6].

Verkrijgbaarheid

Sprycel® tabletten kunnen besteld worden bij de reguliere groothandel [3].

Bijsluiter

Transport

Geen bijzondere condities [2].

Aandachtspunt

Onderzoek heeft uitgewezen dat er een relatie is tussen het gebruik van dasatinib en Pulmonale Arteriele Hypertensie (PAH). De productinformatie van Sprycel is daarom aangepast [5].

Bristol-Myers Squibb B.V. heeft in overleg met het CBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg een brief met belangrijke veiligheidsinformatie opgesteld en gestuurd naar hematologen, hemato-oncologen, longartsen en (ziekenhuis) apothekers.

Referenties

  1. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's Gravenhage: Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers, april 2007. Oncolytica, overige oncolytica.
  2. SPC van Sprycel, Geraadpleegd d.d. 13-04-2007, 23-08-2010, 18-02-2011, 13-02-2013.
  3. Bristol-Myers Squibb BV, persoonlijk contact d.d. 07-05-2007, 08-02-2013.
  4. www.wetten.overheid.nl; Regeling Zorgverzekering. Geraadpleegd d.d. 29-06-2010.
  5. CBG nieuws Geraadpleegd d.d. 24-08-2011.
  6. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voorhang overheveling medisch-specialistishe geneesmiddelen in 2013 d.d. 24-05-2012.