U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Deltyba

Delamanide

Laatst bijgewerkt op: 04-03-2015

Merknaam

Deltyba

Opmerking

03-03-2015, verkrijgbaarheid bij Otsuka nagevraagd; is (nog) niet commercieel verkrijgbaar in Nederland.

Datum van registratie

28-04-2014

Productomschrijving

Deltyba 50 mg filmomhulde tabletten verp. 40 st van Otsuka Novel Products GmbH

Registratiehouder

Otsuka Novel Products GmbH, Duitsland

Geregistreerde toepassing

Deltyba is geïndiceerd voor gebruik als onderdeel van een geschikt combinatieschema voor pulmonale multimedicijnresistente tuberculose (MDR-TB) bij volwassen patiënten wanneer een effectief behandelingsschema niet op een andere manier kan worden samengesteld om redenen van resistentie of verdraagbaarheid [1].

Vergoeding

Nog niet bekend.

Verkrijgbaarheid

Deltyba wordt (nog) niet in Nederland in de handel gebracht. Alleen het Engelse en Duitse product is beschikbaar via import.

bestelformulier

    via mail
    Bestelformulier kan gedownload worden van www.otsuka-onpg.com [2].

    telefonisch
    Bestelformulier kan worden aangevraagd bij de Customer Service van Otsuka Novel Products GmbH via + 49-89-2060205-57 [2].

plaatsen bestelling en levering

via mail of fax

Het volledig ingevulde en ondertekende bestelformulier mailen naar order@otsuka-onpg.com of faxen naar +49-89-2060205-611.
Otsuka Novel Products GmbH verwacht Deltyba binnen 24 tot 48 uur te kunnen leveren na ontvangst van het bestelformulier [2].

Bijsluiter

De EPAR bevat een Nederlandstalige bijsluiter [1].

Transport

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht [1].

Aandachtspunt

Deltyba is geregistreerd onder uitzonderlijke omstandigheden. De behandeling moet worden ingesteld en gecontroleerd door een arts die ervaren is in de behandeling van multimedicijnresistente Mycobacterium tuberculosis. Zie Bijlage II, pag. 15-16 [1].

Voor vragen over Deltyba kan men terecht bij het Medical Information Department van Otsuka Novel Products GmbH via medical@otsuka-onpg.com [2].

Referenties

  1. SPC van Deltyba, geraaadpleegd d.d. 27-06-2014.
  2. Otsuka Novel Products GmbH, persoonlijk contact d.d. 30-05-2014, 03-03-2015.