U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Savene

Dexrazoxaan

Laatst bijgewerkt op: 05-01-2012

Merknaam

Savene

Datum van registratie

28-07-2006

Productomschrijving

Savene infusiepoeder 500 mg flacon + toebehoren van Topo Target S/A

Registratiehouder

TopoTarget S/A, Kopenhagen, DK.

Geregistreerde toepassing

Intramuraal; extravasatie van antracyclinederivaten [1] [2].

Vergoeding

Savene® valt niet onder een vergoedingsregeling [3] [4].

Verkrijgbaarheid

Savene® moet rechtstreeks bij TopoTarget A/S besteld worden en wordt niet via de groothandel geleverd [4].

Orderformulier zenden aan:

faxnr. +45 39 17 98 98

Bijsluiter

Transport

Bewaren beneden 25 °C [2];

Bewaar de injectieflacons en zakken in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht [2].

Aandachtspunt

Een ready to use kit is voldoende voor een driedaagse behandeling van extravasatie van anthracyclinederivaten en bevat:

  • 10 flacons Savene® infusiepoeder 500 mg
  • 3 zakjes met verdunningsmiddel voor Savene® voor infusie ten behoeve van een complete extravasatie behandeling [5].

Referenties

  1. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers, 2007. Therapeutische hulpstoffen, pag. 1021-1022.
  2. http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000682/WC500049102.pdf, Geraadpleegd d.d. 07-05-2007, 23-08-2010, 11-04-2011.
  3. Taxe; mei 2007
  4. TopoTarget S/A, persoonlijk contact d.d. 26-11-2007, 16-10-2009.
  5. http://www.savene.com/index.dsp?area=130 Geraadpleegd d.d. 07-05-2007, 23-08-2010.