U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Votubia

Everolimus

Laatst bijgewerkt op: 04-03-2016

Merknaam

Votubia

Opmerking

04-03-2016, nieuwe versie van het bestelformulier ingevoegd.

Datum van registratie

12-10-2011

Productomschrijving

Votubia tabletten 2,5 mg van Novartis Pharma BV.

Votubia tabletten 5 mg van Novartis Pharma BV.

Votubia tabletten 10 mg van Novartis Pharma BV.

Votubia dispergeerbare tabletten 2 mg van Novartis Pharma BV

Votubia dispergeerbare tabletten 3 mg van Novartis Pharma BV

Votubia dispergeerbare tabletten 5 mg van Novartis Pharma BV

Registratiehouder

Novartis Europharm Ltd (UK).

Geregistreerde toepassing

Votubia® is geindiceerd voor [1]:

  • de behandeling van volwassen patiënten met renaal angiomyolipoom, geassocieerd met het tubereuze sclerose complex (TSC) die een risico lopen op complicaties (gebaseerd op factoren zoals grootte van de tumor of aanwezigheid van een aneurysma of aanwezigheid van meerdere of bilaterale tumoren), maar bij wie onmiddellijke chirurgie niet noodzakelijk is.
  • de behandeling van patienten van 3 jaar en ouder met subependymale reuscelastrocytomen (SEGA), geassocieerd met Tubereuze Sclerosis Complex (TSC), die een therapeutische interventie nodig hebben, maar niet ontvankelijk zijn voor een chirurgische ingreep.

Vergoeding

De kosten van Votubia® komen ten laste van de ziekenhuisbekostiging. Zie Beleidsregel "prestaties en tarieven medisch specialistische zorg per 1 juni 2014" [3].

Verkrijgbaarheid

Novartis levert Votubia® 2,5 mg en 5 mg tabletten en Votubia® dispergeerbare tabletten 5 mg alleen aan Alloga, Veghel. Apothekers kunnen dit product bij Alloga bestellen via het fax-bestelformulier [2].

  • Votubia tabletten 10 mg zijn niet in Nederland beschikbaar.
  • Votubia dispergeerbare tabletten 2 mg en 3 mg zijn niet in Nederland beschikbaar.

Bijsluiter

De EPAR bevat een Nederlandstalige bijsluiter [1].

Transport

Bewaren beneden 25 °C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht [1].

Referenties

  1. SPC van Votubia. Geraadpleegd d.d. 14-10-2011, 27-03-2013, 05-01-2015, 04-03-2016.
  2. Novartis Pharma BV, Nederland, persoonlijk contact d.d. 17-10-2011, 20-06-2012, 05-01-2015, 27-11-2015, 04-03-2016.
  3. Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, Beleidsregel BR/CU-2121 pag. 24-26 d.d. 01-06-2014, incl Bijlage 5: Stofnamen en indicatielijst add-on geneesmiddelen 1 juni 2014