U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Imnovid

Pomalidomide

Laatst bijgewerkt op: 28-12-2014

Merknaam

Imnovid

Opmerking

28-12-2014, tekst geactualiseerd.

Datum van registratie

05-08-2013

Productomschrijving

Imnovid capsule 1 mg van Celgene BV

Imnovid capsule 2 mg van Celgene BV

Imnovid capsule 3 mg van Celgene BV

Imnovid capsule 4 mg van Celgene BV

Registratiehouder

Celgene Europe Ltd (UK).

Geregistreerde toepassing

Recidiverend en refractair multipel myeloom (ziekte van Kahler) in combinatie met dexamethason, bij ziekteprogressie na falen van ten minste 2 andere behandelregimes, waaronder lenalidomide en bortezomib [1, 2].

Vergoeding

Vanaf 1 januari 2015 is er een verandering in de vergoedingsstatus van Imnovid® (pomalidomide). Vanaf dan wordt pomalidomide volledig vergoed en kunnen alle ziekenhuizen pomalidomide declareren [4]. 
Zie: Wijzigingen in add-on geneesmiddelen; niet-lineair geprijsde add-on geneesmiddelen, par. 2.2.1, pag. 7 in [5].

Verkrijgbaarheid

De ziekenhuisapotheek kan Imnovid® rechtstreeks bij Celgene bestellen middels het bestelformulier [3].

Bijsluiter

De EPAR bevat een Nederlandstalinge bijsluiter [2].

Transport

  • temperatuur: geen speciale bewaarcondities [2]
  • licht: bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht [2].

Aandachtspunt

Voor Imnovid® is een Risico Management Programma van toepassing, inclusief strikte voorwaarden en richtlijnen op het gebied van zwangerschapspreventie [3]. Zie ook hoofdstuk D, voorwaarden of beperkingen met betrekking tot een veilig en doeltreffend gebruik van het geneesmiddel in: [2].

Referenties

  1. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, 2013. Oncolytica, Overige oncolytica. Geraadpleegd op KNMP Kennisbank d.d. 18-12-2013.
  2. SPC van Imnovid. Geraadpleegd d.d. 18-12-2014, 28-12-2014.
  3. Celgene BV, persoonlijk contact d.d. 17-12-2013.
  4. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), rust in de regels voor medisch specialistische zorg in 2015 d.d. 18-11-2014.
  5. Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), Beoordeling release DOT 2015 (RZ15b), november 2014. Geraadpleegd d.d. 28-12-2014.