U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Increlex

Mecasermine

Laatst bijgewerkt op: 26-05-2013

Merknaam

Increlex

Opmerking

26-05-2013, tekst geactualiseerd.

Datum van registratie

03-08-2007

Productomschrijving

Increlex 10 mg/ml oplossing voor injectie van Tercica Europe Limited

Registratiehouder

Tercica Europe Limited, Ierland

Geregistreerde toepassing

Langdurige behandeling van groeistoornissen bij kinderen en adolescenten van 2 tot 18 jaar oud met ernstige primaire insulineachtige-groeifactor-1-deficientie (IGFD).

Ernstige primaire IGFD wordt gedefinieerd door een lengte standaarddeviatiescore kleiner dan of gelijk aan -3.0, basale IGF-1-spiegels lager dan het 2.5e percentiel voor leeftijd en geslacht, voldoende groeihormoon en uitsluiting van secundaire vormen van IGF-1-deficiëntie zoals ondervoeding en hypothyreoïdie [1, 2].

Vergoeding

Increlex® werd tot 1 januari 2013 vanuit het GVS (lijst 1B, Bijlage 2 [4]) vergoed; vanaf 1 januari 2013 komen de kosten hiervan ten laste van de ziekenhuisbekostiging. Zie "Overzicht over te hevelen medisch specialistische middelen per 1 januari 2013" als Bijlage bij een brief van de Minister van VWS [5].

Verkrijgbaarheid

Increlex® wordt door Ipsen NV (Benelux) gedistribueerd [3] en kan in Nederland rechtstreeks besteld worden bij:

Ipsen Farmaceutica B.V. te Hoofddorp,
Verkoop en financiële administratie:

Tel.: 023-554 1608
Fax: 023-554 1609

Bijsluiter

Transport

Bewaren in de koelkast (2 °C - 8 °C), niet in de vriezer.

De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht [2].

Aandachtspunt

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder uitzonderlijke omstandigheden. Bij aanvang moeten alle artsen die naar verwachting Increlex® gaan voorschrijven, zijn voorzien van een "artseninformatiepakket" bestaande uit productinformatie voor artsen en een informatiepakket voor patienten. Zie bijlage II b (voorwaarden of beperkingen met betrekking tot een veilig en doeltreffend gebruik van het geneesmiddel) [2].

Referenties

  1. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers, 2011. Niet geclassificeerde stoffen.
  2. SPC van Increlex. Geraadpleegd d.d. 23-08-2010, 11-04-2011, 26-05-2013.
  3. Ipsen NV Benelux, persoonlijk contact d.d. 26-11-2007, 13-02-2013.
  4. www.wetten.overheid.nl; Regeling Zorgverzekering. Geraadpleegd d.d. 29-06-2010.
  5. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voorhang overheveling medisch-specialistische geneesmiddelen in 2013 d.d. 24-05-2012