U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Mepact

Mifamurtide

Laatst bijgewerkt op: 20-09-2013

Merknaam

Mepact

Opmerking

20-09-2013, tekst geactualiseerd.

Datum van registratie

16-03-2009

Productomschrijving

Mepact 4 mg poeder voor suspensie voor intraveneuze infusie van IDM Pharma S.A.

Registratiehouder

IDM Pharma, S.A. (Fr)

Geregistreerde toepassing

intramuraal; Mepact is geindiceerd voor kinderen, adolescenten en jongvolwassenen voor de behandeling van hooggradig reseceerbaar niet-gemetastaseerd osteosarcoom na macroscopisch volledige chirurgische resectie. Het wordt toegepast in combinatie met postoperatieve combinatiechemotherapie [1].

Vergoeding

Mepact® valt vanaf 29 mei 2012 onder de voorwaardelijk toegelaten specialistische geneesmiddelen (voorheen Beleidsregel Weesgeneesmiddelen) [4]. Het kan door het academisch behandelcentrum via een zogenoemde add-on, toevoeging bij een DBC-zorgproduct, worden gefinancierd [5].

Verkrijgbaarheid

Mepact® kan door Nederlandse (ziekenhuis)apothekers voor de individuele patiënt worden geïmporteerd bij de distributeur: IDIS Pharma [3].

new account (klantregistratie)

Idis Pharma levert Mepact® bestellingen alleen uit aan apothekers of artsen, die zich als klant hebben geregistreerd [4].
Het klantregistratieformulier kan worden aangevraagd via IDIS Pharma, Customer Service:

bestellen
Klanten die een account hebben aangemaakt kunnen via de e-mail of fax een bestelling bij Idis Pharma plaatsen voor de benodigde hoeveelheid van Mepact®.
Nadat IDM Pharma de bestelling heeft goedgekeurd zal IDIS Pharma uitleveren. 

Bijsluiter

Transport

Bewaren in de koelkast (2 °C - 8 °C). Niet in de vriezer bewaren; bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht [3].

Referenties

  1. SPC van Mepact. Geraadpleegd d.d. 23-08-2010, 14-02-2011, 20-09-2013.
  2. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. Overige oncolytica. Geraadpleegd d.d. 20-09-2013
  3. IDM Pharma, S.A. Europe, persoonlijk contact d.d. 17-02-2010
  4. Idis Pharma, customer services, UK, persoonlijk contact d.d. 05-03-2010, 20-09-2013.
  5. College voor Zorgverzekeringen, Voorwaardelijk toegelaten specialistische geneesmiddelen (geactualiseerd 1 oktober 2012), geraadpleegd op d.d. 20-09-2013
  6. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Add Ons Dure Geneesmiddelen, geraadpleegd d.d. 20-09-2013.