U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Zavesca

Miglustat

Laatst bijgewerkt op: 29-03-2014

Merknaam

Zavesca

Opmerking

29-03-2014, bestelprocedure gecontroleerd; niet gewijzigd.

Datum van registratie

20-11-2002

Productomschrijving

Zavesca capsule 100 mg van Actelion Pharmaceuticals Nederland BV.

Registratiehouder

Actelion Registration LTD, UK.

Geregistreerde toepassing

Lichte tot matige vorm van de ziekte van Gaucher type 1, indien intraveneuze enzymtherapie (imiglucerase) niet in aanmerking komt;

behandeling van neurologische symptomen bij de ziekte van Niemann-Pick type C [1, 2].

Vergoeding

Zavesca® wordt volledig volgens GVS vergoed en staat vermeld op lijst 1B (niet onderling vervangbaar) [3, 4], Bijlage 2 [4, 5].

nadere voorwaarden uit Bijlage 2, behorende bij de Regeling zorgverzekering: [4] uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan:

  • de ziekte van Gaucher type I en niet kan worden behandeld met imiglucerase of
  • de ziekte van Niemann-Pick type C.

Verkrijgbaarheid

In Nederland kan Zavesca® kan besteld worden via de Medizorg Pharma Services in Houten [4].

Bijsluiter

Transport

Bewaren beneden 30 °C [2].

Referenties

  1. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers, 2009. Niet geclassificeerde stoffen, pag. 1183.
  2. SPC van Zavesca. Geraadpleegd d.d. 06-10-2009, 11-04-2011, 29-03-2014.
  3. Bijlage 1. horende bij artikel 2.5, eerste lid, van de Regeling zorgverzekering. Geraadpleegd op www.wetten.nl d.d. 06-10-2009
  4. Actelion Benelux, persoonlijk contact d.d. 22-05-2007, 26-03-2014.
  5. Bijlage 2. horende bij artikel 2.5, tweede en derde lid, van de Regeling zorgverzekering. Geraadpleegd op www.wetten.nl d.d. 06-10-2009