U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Lysodren

Mitotaan

Laatst bijgewerkt op: 16-02-2015

Merknaam

Lysodren

Opmerking

19-12-2014, tekst vergoeding geactualiseerd.

Datum van registratie

28-04-2004

Productomschrijving

Lysodren tablet 500 mg van Laboratoire HRA Pharma

Registratiehouder

Laboratoire HRA Pharma, Fr.

Geregistreerde toepassing

Symptomatische behandeling van gevorderd (inoperabel, gemetastaseerd of recidiverend) bijnierschorscarcinoom [1, 2].

De invloed van Lysodren op niet-functioneel carcinoom van de bijnierschors is niet vastgesteld [2, 3].

Vergoeding

De kosten van Lysodren® komen ten laste van de ziekenhuisbekostiging. Zie Beleidsregel "prestaties en tarieven medisch specialistische zorg per 1 juni 2014" [5].

Verkrijgbaarheid

bestelprocedure

Lysodren® kan door de groothandel of door ziekenhuizen bij HRA Pharma Benelux besteld worden via de Belgische depothouder All-in-1 [4]:


overige informatie

Voor overige informatie kunt u terecht bij HRA Pharma Benelux via:

  • tel: +32.2.709.22.95

Bijsluiter

Transport

Geen bijzondere condities [2].

Aandachtspunt

Tijdens de behandeling met Lysodren® is het van belang regelmatig de plasmaspiegels te analyseren. Met LYSOSAFE is het mogelijk zonder kosten de plasmaspiegels te laten analyseren. LYSOSAFE is beschikbaar voor ziekenhuizen waar Lysodren wordt voorgeschreven [4].

Referenties

  1. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers. Overige oncolytica, Geraadpleegd d.d. 02-05-2007, 17-09-2013.
  2. SPC van Lysodren. Geraadpleegd d.d. 02-05-2007, 24-08-2010, 11-04-2011.
  3. European Medicines Agency,  Questions and answers d.d. 30-05-2013.
  4. Laboratoire HRA Pharma, Paris, FR; persoonlijk contact d.d. 07-05-2007, 19-03-2010, 06-02-2013, 19-12-2014.
  5. Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, Beleidsregel BR/CU-2121 pag. 24-26 d.d. 01-06-2014, incl Bijlage 5: Stofnamen en indicatielijst add-on geneesmiddelen 1 juni 2014.