U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Ofev

Nintedanib

Laatst bijgewerkt op: 04-12-2015

Merknaam

Ofev

Opmerking

04-12-2015, voor artsenverklaring Nintedanib is een link naar Zorgverzekeraars Nederland ZN Formulieren ingevoegd.

Datum van registratie

15-01-2015

Productomschrijving

Ofev 100 mg, zachte capsule van Boehringer Ingelheim Nederland BV

Ofev 150 mg, zachte capsule van Boehringer Ingelheim Nederland BV

Registratiehouder

Boehringer Ingelheim International GmbH

Geregistreerde toepassing

Idiopatische pulmonale fibrose (IPF) bij volwassenen [1].

Vergoeding

Met ingang van 1 november 2015 wordt Ofev® volgens GVS vergoed [2] en staat vermeld op lijst 1A (onderling vervangbaar met pirfenidon), Bijlage 2.
nadere voorwaarde (nr. 104) uit Bijlage 2, behorende bij de Regeling zorgverzekering [3, 4]:

uitsluitend voor een verzekerde die dit geneesmiddel krijgt voorgeschreven voor idiopathische pulmonale fibrose..

NB: Ofev® valt onder het GVS; Vargatef® valt onder de add-on regeling (zie aandachtspunt) [2].

Verkrijgbaarheid

Apotheken kunnen Ofev® met artsenverklaring bestellen via de reguliere groothandel [2].

Bijsluiter

De EPAR bevat een Nederlandstalige bijsluiter [1].

Transport

Bewaren beneden 25°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht [1].

Aandachtspunt

Ofev® mag alleen voorgeschreven worden door artsen gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van idiopathische pulmonale fibrose.
De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) wil het voorschrijven van Ofev® beperken tot enkele centra die gespecialiseerd zijn in de behandeling van IPF. Het is nog niet bekend welke dat zullen worden [2].

Nota Bene [2]:

  • Ofev®
    Voor de behandeling van idiopathische pulmonale fibrose (IPF) wordt nintedanib geleverd onder de merknaam Ofev® caps 100 mg en 150 mg als Europees geregistreerd geneesmiddel met Orphan status.
  • Vargatef®
    Voor de behandeling van longkanker wordt nintedanib geleverd onder de merknaam Vargatef® caps 100 mg en 150 mg als Europees geregistreerd geneesmiddel.

Referenties

  1. SPC van Ofev, geraadpleegd d.d. 17-04-2015.
  2. Boehringer Ingelheim Nederland BV, persoonlijk contact d.d. 17-04-2015, 24-08-2015, 25-08-2015, 29-10-2015, 30-11-2015, 01-12-2015, 03-12-2015.
  3. Zorginstituut Nederland, GVS rapport 15/11 van nintedanib (Ovef) voor behandeling van idiopatische pulmonale fibrose (IPF) bij volwassenen. Geraadpleegd d.d. 24-07-2015, 24-08-2015, 04-12-2015.
  4. www.wetten.nl, Regeling Zorgverzekering, Geraadpleegd d.d. 04-12-2015.