U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Esbriet

Pirfenidon

Laatst bijgewerkt op: 09-01-2017

Merknaam

Esbriet

Opmerking

09-01-2017, link in rubriek vergoeding hersteld.

Datum van registratie

19-08-2011

Productomschrijving

Esbriet 267 mg harde capsules van Roche Registration Limited UK

Registratiehouder

Roche Registration Limited UK

Geregistreerde toepassing

Lichte tot matige idiopathische pulmonale fibrose (IPF) bij volwassenen [1, 2].

Vergoeding

Per 01-04-2014 wordt Esbriet® volgens GVS vergoed en staat vermeld op lijst 1A, Bijlage 2 (nr. 90) [4]. Omdat controle van de voorwaarden door de arts en door de apotheker moet plaatsvinden is voorschrijven van Esbriet® beperkt tot een klein aantal behandelcentra. De arts dient de controle vast te leggen op een artsenverklaring, voor de controle door de apotheker is een apotheekinstructie opgesteld [3, 4].

Verkrijgbaarheid

  • Gebruik van Esbriet® wordt in een observatieregister vastgelegd ter verkrijging van nadere veiligheidsgegevens. Dit gebeurt in de vorm van een patiëntenprogramma en voorschrijven en starten van de behandeling vanuit een beperkt aantal behandelcentra. Daarnaast zijn er voorwaarden verbonden aan de vergoeding van Esbriet® vanuit de basisverzekering. In dit kader wordt Esbriet® met tussenkomst van Eurocept Homecare aan patiënten terhandgesteld op artsenverklaring (ZN formulier) via de apotheek Sanatheek (de apotheek van Eurocept Homecare) te Houten.
  • Onder voorwaarden kunnen ziekenhuisapotheken verbonden aan de aangewezen behandelcentra beperkte hoeveelheden Esbriet® voor intramuraal gebruik bestellen via de Eurocept Pharmaceuticals groothandel te Ankeveen [5].

Bijsluiter

Transport

Bewaren beneden 30 °C [2].

Aandachtspunt

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder uitzonderlijke omstandigheden. Tijdens de behandeling zijn verhogingen van ALAT, ASAT of biluribine normaal (ULN) gemeld.

Daarom moet controle van ALAT, ASAT en bilirubine worden uitgevoerd voorafgaand aan de behandeling, vervolgens elke maand gedurende de eerste 6 maanden, en daarna elke 3 maanden. Zie bijlage II b (voorwaarden of beperkingen met betrekking tot een veilig en doeltreffend gebruik van het geneesmiddel) [1, 2].

Referenties

  1. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers, 2011. Immunomodulantia, immunosuppressiva, Geraadpleegd via de KNMP Kennisbank d.d. 13-07-2011.
  2. SPC van Esbriet. Geraadpleegd d.d. 13-07-2011, 22-08-2013, 08-01-2014.
  3. InterMune Benelux BV, persoonlijk contact d.d. 26-12-2013, 14-04-2014.
  4. Regeling Zorgverzekering, Bijlage 2, geraadpleegd via www.wetten.nl d.d. 14-04-2014, 02-06-2015, 09-01-2017.
  5. Roche Nederland BV, persoonlijk contact d.d. 01-09-2015.