U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Mozobil

Plerixafor

Laatst bijgewerkt op: 05-01-2012

Merknaam

Mozobil

Datum van registratie

31-07-2009

Productomschrijving

Mozobil 2 mg/ml oplossing voor injectie flacon 24 mg = 1,2 ml van Genzyme Europe BV

Registratiehouder

Genzyme Europe BV, Nederland

Geregistreerde toepassing

Intramuraal, in combinatie met "granulocyte-colony stimulating factor" (G-CSF) voor het stimuleren van de mobilisatie van hematopoetische stamcellen naar het perifeer bloed, zodat deze kunnen worden verzameld en vervolgens gebruikt voor autologe transplantatie bij patienten met een lymfoom of multipel myeloom waarbij de hematopoetische stamcellen niet goed zijn te mobiliseren [1] [2].

Vergoeding

Het vergoedingsdossier inzake aanvraag beleidsregel dure (wees)geneesmiddelen is ingediend [3] en inmiddels beoordeeld.

CVZ concludeert dat de NZa plerixafor (Mozobil®) niet aan de Beleidsregel dure geneesmiddelen kan toevoegen voor de aangevraagde indicaties [4].

Verkrijgbaarheid

Mozobil® moet rechtstreeks bij Genzyme besteld worden via het Nationaal order formulier van Genzyme [3].

order formulier zenden aan:

Genzyme Customer Service Europe te Naarden

Faxnummer: 035 - 695 1603

Bijsluiter

Transport

Niet van toepassing [2].

Referenties

  1. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers, 2009. Nieuwe stoffen: Immunomodulantia, overige.
  2. http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001030/WC500030686.pdf Geraadpleegd d.d. 06-10-2009, 24-08-2010, 14-02-2011.
  3. Genzyme Nederland, persoonlijk contact d.d. 09-10-2009.
  4. http://www.cvz.nl/publicaties/cfhrapporten Geraadpleegd d.d. 14-02-2011.