U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Nplate

Romiplostim

Laatst bijgewerkt op: 13-02-2014

Merknaam

Nplate

Opmerking

23-09-2013, actueel bestelfaxformulier ingevoegd.

Datum van registratie

04-02-2009

Productomschrijving

Nplate 250 microgram poeder voor oplossing voor injectie van Amgen Europe BV

Nplate 500 microgram poeder voor oplossing voor injectie van Amgen Europe BV

Registratiehouder

Amgen Europe BV, Nederland

Geregistreerde toepassing

Nplate® is geindiceerd voor [1, 2]: 

 • chronische immuun trombocytopenische purpura (ITP) bij patienten die splenectomie hebben ondergaan en refractair zijn voor andere behandelingen;
 • chronische immuun trombocytopenische purpura (ITP) bij patienten die geen splenectomie hebben ondergaan en bij wie een chirurgische ingreep gecontraindiceerd is.
 • Vergoeding

  Nplate® wordt volgens GVS vergoed en staat vermeld en staan vermeld op lijst 1B , Bijlage 2 [4].

  nadere voorwaarden uit Bijlage 2, behorende bij de Regeling zorgverzekering:

  uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar en ouder met chronische idiopathische trombocytopenische purpura die:

  a  splenectomie heeft ondergaan en refractair is op andere behandelingen, of

  b  een contra-indicatie heeft voor splenectomie en niet meer voldoende reageert op andere behandelingen, waaronder in ieder geval corticosteroiden.

  Verkrijgbaarheid

  NPlate® is een product dat via groothandel Q-pharma wordt uitgeleverd [3].

  Hiervoor kan het faxbestelformulier worden gebruikt.

  Bijsluiter

  Transport

  Bewaren in de koelkast (2-8 °C); niet in de vriezer bewaren.

  Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht [2].

  Aandachtspunt

  Dit geneesmiddel is geregistreerd onder uitzonderlijke omstandigheden; voorschrijver en patient dienen volledig geinformeerd te zijn over risico/ baten. Zie bijlage II B [2].

  Referenties

  1. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers, Overige bloedgroeifactoren. Geraadpleegd in 2009, 18-09-2013
  2. SPC van Nplate. Geraadpleegd d.d. 31-08-2010, 11-04-2011, 18-09-2013.
  3. Amgen Europe BV, Breda (NL); persoonlijk contact d.d. 02-06-2009, 18-08-2009, 23-09-2013.
  4. www.wetten.overheid.nl; Regeling Zorgverzekering. Geraadpleegd d.d. 01-02-2010, 29-06-2010, 02-11-2010, 13-05-2013.