U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Scenesse

Afamelanotide

Laatst bijgewerkt op: 28-09-2015

Merknaam

Scenesse

Datum van registratie

22-12-2014

Productomschrijving

Scenesse 16 mg implantaat van Clinuvel UK Limited

Registratiehouder

Clinuvel UK Limited

Geregistreerde toepassing

intramuraal; preventie van fototoxiciteit bij patiënten met erytropoëtische protoporfyrie (EPP) [1, 2].

Vergoeding

Nog niet bekend.

Verkrijgbaarheid

De distributie zal via het Erasmus Medisch Centrum, als één van de twee EPP expert-centers, lopen. Het product is beschikbaar als het voorlichtings- en trainingsprogramma beschikbaar is; in de loop van Q4;2015 [3].

Bijsluiter

De EPAR bevat een Nederlandstalige bijsluiter [2].

Transport

Bewaren in de koelkast (2 °C - 8 °C) [2].

Aandachtspunt

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder uitzonderlijke omstandigheden; Zie II c (andere voorwaarden en eisen die door de houder van de vergunning voor het in de handel brengen moeten worden nagekomen) en bijlage II d (voorwaarden of beperkingen met betrekking tot een veilig en doeltreffend gebruik van het geneesmiddel): Risk Management Plan (RMP) en extra risicobeperkende maatregelen [2].

Referenties

  1. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, 2015. Huid- en slijmvliesmiddelen, protectiva tegen UV-straling. Geraadpleegd op de KNMP-kennisbank d.d. 21-09-2015.
  2. SPC van Scenesse 16 mg implantaat. Geraadpleegd d.d. 21-09-2015.
  3. Clinuvel AG, persoonlijk contact d.d. 21-09-2015.