U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Sylvant

Siltuximab

Laatst bijgewerkt op: 28-01-2015

Merknaam

Sylvant

Datum van registratie

22-05-2014

Productomschrijving

Sylvant 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie van Janssen-Cilag BV

Sylvant 400 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie van Janssen-Cilag BV

Registratiehouder

Janssen-Cilag International NV (België)

Geregistreerde toepassing

Intramuraal; Sylvant® is geregistreerd voor behandeling van de multicentrische vorm van de ziekte van Castleman (MCD), bij volwassen patiënten die negatief zijn voor HIV en humaan herpesvirus-8 (HHV-8) [1, 2].

Vergoeding

Per 1 januari 2015 kunnen de kosten van Sylvant® gedeclareerd worden door alle ziekenhuizen [4]. Het staat dan opgenomen in de prestatietabel add-on geneesmiddelen en is verwerkt in release RZ15b [3].

Verkrijgbaarheid

Sylvant® is commercieel beschikbaar in Nederland. Levering vindt direct plaats aan (academische) ziekenhuizen (niet via de groothandel) [5].

Ziekenhuizen kunnen de bestellingen van Sylvant® rechtstreeks plaatsen bij Janssen-Cilag B.V. via:

Bijsluiter

Transport

Bewaren in de koelkast (2 °C - 8 °C). Niet in de vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht [2].

Referenties

  1. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Oncolytica, monoklonale antilichamen. Geraadpleegd op KNMP Kennisbank d.d. 14-01-2015.
  2. SPC van Sylvant, Geraadpleegd d.d. 14-01-2015.
  3. Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), NZA voegt nieuwe add-ons toe per augustus 2014 d.d. 30-07-2014.
  4. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), rust in de regels voor medisch specialistische zorg in 2015 d.d. 18-11-2014.
  5. Janssen-Cilag BV, persoonlijk contact d.d. 12-01-2015.