U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Vyndaqel

Tafamidis

Laatst bijgewerkt op: 13-02-2014

Merknaam

Vyndaqel

Opmerking

15-02-2013, bestelprocedure bij Pfizer BV gecontroleerd; is onveranderd.

Datum van registratie

28-11-2011

Productomschrijving

Vyndaqel 20 mg zachte capsules van Pfizer BV

Registratiehouder

Pfizer Specialty UK Limited.

Geregistreerde toepassing

Transthyretineamyloidose bij volwassen patienten met een stadium 1 symptomatische polyneuropathie om periferische neurologische stoornissen te vertragen [1].

Vergoeding

Vyndaqel® 20 mg capsules worden volledig volgens GVS vergoed en staan vermeld op lijst 1B [4 5], bijlage 2 [5].

nadere voorwaarden uit Bijlage 2, behorende bij de Regeling zorgverzekering:
[5]  

uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met aangetoonde transthyretineamyloïdose en stadium 1 symptomatische polyneuropathie die geen levertransplantatie heeft ondergaan.

Verkrijgbaarheid

Bestelprocedure Vyndaqel®

Vyndaqel wordt uniek geleverd door Mediq Pharma Services middels een aanvraagformulier en artsenverklaring. De eerste levering kan vier werkdagen duren [3].

Bijsluiter

Transport

Bewaren beneden 30 °C, in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht [1].

Aandachtspunt

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder uitzonderlijke omstandigheden; voorschrijver en patient dienen op de hoogte te zijn van:

  • belangrijke risico's ten aanzien van vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding en
  • het belang van het melden van bijwerkingen.

Zie voorwaarden of beperkingen met betrekking tot een veilig en doeltreffend gebruik van het geneesmiddel [2].

Referenties

  1. http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002294/WC500117862.pdf Geraadpleegd d.d. 21-11-2011.
  2. http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Conditions_imposed_on_member_states_for_safe_and_effective_use/human/002294/WC500117837.pdf Geraadpleegd d.d. 21-11-2011.
  3. Pfizer European Medical Information, persoonlijk contact d.d. 28-11-2011, 28-06-2012, 15-02-2013.
  4. http://www.cvz.nl/zorgpakket/cfhrapporten Geraadpleegd d.d. 24-02-2012, 20-06-2012.
  5. www.wetten.overheid.nl; Regeling Zorgverzekering, geraadpleegd d.d. 20-06-2012.