U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Translarna

Ataluren

Laatst bijgewerkt op: 27-02-2015

Merknaam

Translarna

Datum van registratie

31-07-2014

Productomschrijving

Translarna 125 mg granulaat sachets voor orale suspensie (verp 30 stuks) van PTC Therapeutics

Translarna 250 mg granulaat sachets voor orale suspensie (verp 30 stuks) van PTC Therapeutics

Translarna 1000 mg granulaat sachets voor orale suspensie (verp 30 stuks) van PTC Therapeutics

Registratiehouder

PTC Therapeutics International Limited, (Ierland)

Geregistreerde toepassing

Spierdystrofie van Duchenne als gevolg van een nonsense mutatie in het dystrofie-gen, bij ambulante patiënten van vijf jaar en ouder [1].

Vergoeding

De vergoedingsaanvraag is opgestart [2].

Verkrijgbaarheid

Translarna is nog niet commercieel verkrijgbaar.
Voor meer informatie kan men zich wenden tot:

dhr. H. van 't Klooster

E: hvtk@monasterio.com
M: 06 - 134 892 69

Bijsluiter

De EPAR bevat een Nederlandstalige bijsluiter [1].

Transport

Voor het geneesmiddel: geen bijzondere condities [1].

Voor het geneesmiddel na verdunning: zie [1], paragraaf 6.3

Aandachtspunt

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder bijzondere voorwaarden. Zie [1], bijlage II, pag. 45-46, rubriek E: Specifieke verplichtingen waaraan na toekenning van een voorwaardelijke vergunning moet worden voldaan.

Referenties

  1. SPC van Translarna, geraadpleegd d.d. 25-02-2015.
  2. Vertegenwoordiger voor PTC Benelux, persoonlijk contact d.d. 25-02-2015.