U bent hier: Home Weesgeneesmiddel VPRIV

Velaglucerace alfa

Laatst bijgewerkt op: 07-02-2017

Merknaam

VPRIV

Datum van registratie

26-08-2010

Productomschrijving

VPRIV 200 eenheden poeder voor oplossing voor infusie van Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

VPRIV 400 eenheden poeder voor oplossing voor infusie van Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

VPRIV wordt verhandeld als Velaglucerase alfa 400 IU (Gene Activated Human Glucocerobrosidase 400 IU) [3].

Registratiehouder

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Geregistreerde toepassing

Ziekte van Gaucher type 1 [1] [2] [3].

Vergoeding

De vergoeding van VPRIV® is onbekend [4].

Verkrijgbaarheid

Het expertise centrum voor de behandeling van de ziekte van Gaucher is het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Management en start van behandeling vindt uitsluitend plaats vanuit het AMC. Nadat patienten met behandeling met Velaglucerase starten in het AMC, worden zij meestal op thuisbehandeling overgezet.

Vanaf het moment dat het AMC de naam van de huisapotheek aan Shire Human Genetic Therapies Nederland bekend heeft gemaakt kan VPRIV® voor thuisbehandeling worden besteld.

Shire Human Genetic Therapies Nederland maakt voor deze apothekers een specifiek bestelformulier aan. Door dit te faxen of te e-mailen kan een bestelling worden gedaan [3].

Bijsluiter

Transport

Bewaren in de koelkast (2 - 8 graden Celsius). Niet in de vriezer bewaren. De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht [2].

Referenties

  1. KNMP Kennisbank, Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers, 2010. Nieuwe stoffen. Geraadpleegd d.d. 17-12-2010.
  2. http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001249/WC500096382.pdf Geraadpleegd d.d. 05-11-2010, 28-10-2011.
  3. Shire Human Genetic Therapies Netherlands, persoonlijk contact d.d. 02-11-2010, 28-10-2011.
  4. Shire Human Genetic Therapies Netherlands, vervolg contactpogingen d.d. 05-11-2010, 01-12-2010, 17-12-2010.