U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Vimizim

Elosulfase alfa

Laatst bijgewerkt op: 24-07-2015

Merknaam

Vimizim

Datum van registratie

28-04-2014

Productomschrijving

Vimizim infvlst conc 1 mg/ml flacon 5 ml van Biomarin Europe Ltd

Registratiehouder

Biomarin Europe Ltd (UK)

Geregistreerde toepassing

Intramuraal; mucopolysaccharidose type IVA [1, 2].

Vergoeding

Per 1 december 2014 staat Vimizim® opgenomen in de prestatietabel add-on geneesmiddelen en zal worden verwerkt in release RZ16a.
Inmiddels wordt voor enkele MPS IVA patiënten, die in het AMC worden behandeld, Vimizim®op Named Patiënt basis afgeleverd [3].

Verkrijgbaarheid

new account (klantregistratie)
De distributeur levert Vimizim® bestellingen alleen uit aan apothekers of artsen, die zich eenmalig als klant hebben geregistreerd.
Het klantregistratieformulier moet in het Engels worden aangevraagd via vimizim@hah.co.uk
met daarbij in CC mevr. N. Stroop- Dutour Geerling, BioMarin Europe Ltd: ngeerling@bmrn.com

bestellen
Klanten die een account hebben aangemaakt kunnen via vimizim@hah.co.uk een bestelling plaatsen voor de benodigde hoeveelheid en sterkte van Vimizim®.

NB Voor Nederlandstalige informatie kan men terecht bij mevr. N. Stroop- Dutour Geerling, via ngeerling@bmrn.com

Bijsluiter

De EPAR bevat een Nederlandstalige bijsluiter [2].

Transport

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht [2].

Referenties

  1. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, 2015. Middelen bij metabole aandoeningen, pag. 902.
  2. SPC van Vimizim, geraadpleegd d.d. 14-04-2015.
  3. Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), Add-on geneesmiddelen; NZa Prestatie- en tarieventabel met goedgekeurde add-on geneesmiddelen versie april 2015.
  4. Biomarin BeNeLux, persoonlijk contact d.d. 02-07-2015.