U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Prialt

Ziconotide

Laatst bijgewerkt op: 05-01-2012

Merknaam

Prialt

Datum van registratie

21-02-2005

Productomschrijving

Prialt oplossing voor intrathecale infusie 100 mcg/ml flacon 1 ml van Eisai Ltd.

Prialt oplossing voor intrathecale infusie 100 mcg/ml flacon 2 ml van Eisai Ltd

Prialt oplossing voor intrathecale infusie 100 mcg/ml flacon 5 ml van Eisai Ltd.

Registratiehouder

Eisai Ltd, London, UK

Geregistreerde toepassing

Intramuraal; chronische hevige pijn die intrathecale toediening van een analgeticum noodzakelijk maakt [1] [2].

Vergoeding

Prialt® wordt vergoed volgens GVS, en staat vermeld op Bijlage 1B [4].

Verkrijgbaarheid

Prialt® kan middels het bestelformulier door Nederlandse (ziekenhuis)apothekers voor de individuele patient worden geimporteerd bij de distributeur: IDIS Pharma. Omdat de apotheker de importeur is, zal de apotheker er voor moeten zorgen dat alle NL wet-en regelgeving in acht genomen wordt en de evt. benodigde importdocumenten aanvraagt bij de IGZ [3].

bestelformulier zenden aan:

fax 00-44 1932 824323

email: internationalsales@idispharma.com

tel. 00-44 1932 824123

Nadat Eisai Pharma het bestelformulier heeft goedgekeurd zal IDIS Pharma uitleveren.

Bijsluiter

Transport

Bewaren in de koelkast ( 2 °C - 8 °C) [2];

De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht [2].

Aandachtspunt

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder uitzonderlijke omstandigheden; vanwege de zeldzaamheid van de ziekte zijn tot nu toe slechts beperkte gegevens verzameld over de werkzaamheid en de veiligheid [1].

Referenties

  1. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers, 2007. Overige analgetica en antirheumatica, pag. 78.
  2. http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000551/WC500041929.pdf Geraadpleegd d.d. 09-05-2007, 31-08-2010, 14-02-2011.
  3. IDIS Pharma, International Sales Department, persoonlijk contact d.d. 15-05-2007.
  4. www.wetten.overheid.nl; Regeling Zorgverzekering, geraadpleegd d.d. 19-09-2011.