Disclaimer

De KNMP - waaronder begrepen LNA - aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of in verband met het afgaan op de informatie, het opvolgen van adviezen en/of het afnemen van producten en/of diensten van de KNMP, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van de KNMP. Het gebruikmaken van de informatie op deze site geschiedt voor uw eigen rekening en risico. De informatie en/of de adviezen die door de KNMP aangeboden worden op of via deze website, worden naar beste vermogen gegeven op basis van voor de KNMP beschikbare informatie. De KNMP heeft daarbij de uiterste zorgvuldigheid proberen te betrachten. KNMP Farmanco kan niet garanderen dat alle tekorten in Nederland staan geregistreerd, omdat KNMP Farmanco zich baseert op meldingen van apotheken. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.