Disclaimer

Disclaimer

De KNMP - waaronder begrepen LNA - aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of in verband met het afgaan op de informatie, het opvolgen van adviezen en/of het afnemen van producten en/of diensten van de KNMP, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van de KNMP. Het gebruikmaken van de informatie op deze site geschiedt voor uw eigen rekening en risico. De informatie en/of de adviezen die door de KNMP aangeboden worden op of via deze website, worden naar beste vermogen gegeven op basis van voor de KNMP beschikbare informatie. De KNMP heeft daarbij de uiterste zorgvuldigheid proberen te betrachten. KNMP Farmanco kan niet garanderen dat alle tekorten in Nederland staan geregistreerd, omdat KNMP Farmanco zich baseert op meldingen van apotheken. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacyverklaring

Om bezoekers goed te kunnen helpen, legt Farmanco bepaalde gegevens vast. Deze worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden en de bijbehorende administratie. De gegevens worden beveiligd tegen inbreuk door derden.

Farmanco verwerkt de gegevens die binnenkomen via het contactformulier en gebruikt deze alleen om contact op te kunnen nemen. Farmanco verwerkt hiernaast de gegevens die u aan ons heeft verschaft ten behoeve van uw account op Farmanco. Ook verwerkt Farmanco IP-adressen voor bezoekersstatistieken. ICT-leveranciers onderhouden en beheren de informatievoorziening van Farmanco. Er worden beveiligingsmaatregelen toegepast volgens de NEN 7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg. Wanneer het ondanks deze maatregelen mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot persoonsgegevens, dan meldt Farmanco dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Farmanco bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten of zolang als de wet dat verplicht. Na deze termijn worden de persoonsgegevens verwijderd.

Uw rechten

Als Farmanco uw gegevens met uw toestemming heeft verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. U heeft recht op inzage in uw gegevens. U kunt hierover contact opnemen met de Data Protection Officer van Farmanco. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door Farmanco te laten corrigeren of te laten verwijderen. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen.

Klachten

Heeft u klachten of complimenten over de wijze waarop Farmanco uw gegevens behandelt? Neem dan contact op met de Data Protection Officer van Farmanco. Mocht u er met de Data Protection Officer niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Contactgegevens Data Protection Officer Dhr. F. Moss via dpo@knmp.nl

Cookiebeleid

Farmanco maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd. Uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Chrome) slaat dit bestandje op de harde schrijf van uw computer op. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van Farmanco worden teruggestuurd.

Gebruik van permanente cookies

Met een permanente cookie kan Farmanco u herkennen bij een nieuw bezoek. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Geeft u geen toestemming voor het plaatsen van cookies? Dan ‘onthoudt’ Farmanco dit ook weer met een cookie. Hierdoor hoeft u niet steeds opnieuw uw voorkeuren aan te geven. Dit scheelt tijd en het maakt gebruik van Farmanco prettiger. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessiecookies

Met een sessiecookie kan Farmanco zien welke onderdelen van de website u met een afzonderlijk bezoek heeft bekeken. Hierdoor kan de website zoveel mogelijk worden aangepast op het surfgedrag van bezoekers. Een sessiecookie wordt automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Bewaartermijn

Farmanco plaatst alleen een cookie zolang dat noodzakelijk is voor het doel. De meeste cookies zullen aan het einde van de sessie worden verwijderd. Sommige cookies blijven meerdere sessies bestaan, omdat dit voor het doeleinde van het cookie noodzakelijk is. Toestemmingsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard. Dit is omdat Farmanco verantwoording moet kunnen afleggen aan toezichthouders.

Wilt u niet dat er cookies op uw computer worden geplaatst? Hier kunt u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen. Hier kunt u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken.