Tekortenbesluiten


Laatst bijgewerkt op: 01-03-2024

Geneesmiddelentekorten met tijdelijke toestemming voor import

In Nederland is het op basis van de Geneesmiddelenwet verboden om een geneesmiddel in het handelsverkeer te brengen zonder dat daarvoor een handelsvergunning is verleend. Ook mogen geneesmiddelen zonder handelsvergunning niet op voorraad worden gehouden, te koop aangeboden worden, verkocht worden, afgeleverd worden, ter hand gesteld worden, ingevoerd worden of anderszins binnen of buiten Nederlands grondgebied gebracht worden.

De Geneesmiddelenwet beschrijft een aantal restrictieve uitzonderingsmogelijkheden. Eén van deze uitzonderingen biedt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de mogelijkheid om in het kader van een tijdelijk geneesmiddelentekort toestemming te geven aan apotheken om een vergelijkbaar geneesmiddel uit andere EU-lidstaten of, indien niet commercieel beschikbaar in een andere EU-lidstaat, uit het Verenigd Koninkrijk of een MRA-land* te betrekken. Individuele toestemming is niet nodig. De toestemming wordt kenbaar gemaakt middels een zogenaamd tekortenbesluit.

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de gepubliceerde, geldige besluiten.

* Onder de MRA-landen vallen Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten.

De besluiten zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Via de website van de IGJ is het mogelijk om u te abonneren op e-mailnotificaties van nieuwe besluiten.

Geneesmiddel ingangsdatum geldig t/m
Amoxicilline sandoz poeder v suspensie 125mg/5ml (RVG 29702), Amoxicilline sandoz poeder v suspensie 250mg/5ml (RVG 29703), Amoxicilline teva forte pdr v susp 250mg/5ml (RVG 121962), Amoxicilline teva poeder voor suspensie 125mg/5ml (RVG 121961) 27-02-2024 20-05-2024
Methyldopa (l) teva tablet 125mg (RVG 10647), Methyldopa (l) teva tablet 250mg (RVG 10648), Methyldopa (l) teva tablet 500mg (RVG 10649) 26-02-2024 16-05-2024
Symmetrel capsule 100mg (RVG 5352) 23-02-2024 31-05-2024
Vibramycin sf injvlst 20mg/ml ampul 5ml (iv) (RVG 6396) 19-02-2024 05-04-2024
Alendroninezuur aurobindo tablet 70mg (RVG 103208), Alendroninezuur mylan tablet 70mg (RVG 30270), Alendroninezuur pch tablet 10mg (RVG 31768), Alendroninezuur pch tablet 70mg (RVG 32960) 16-02-2024 10-05-2024
Azitromycine sandoz poeder v suspensie 200mg/5ml (RVG 32017), Azitromycine teva poeder voor suspensie 200mg/5ml (RVG 30440), Zithromax poeder voor suspensie 200mg/5ml (RVG 14999) 16-02-2024 05-04-2024
Claritromycine sandoz gran v suspensie 125mg/5ml (RVG 30849), Claritromycine sandoz gran v suspensie 250mg/5ml (RVG 30850) 14-02-2024 06-05-2024
Doxorubicine hcl acc infvlst conc 2mg/ml fl 5ml, Doxorubicine hcl acc infvlst conc 2mg/ml fl 10ml, Doxorubicine hcl acc infvlst conc 2mg/ml fl 25ml, Doxorubicine hcl acc infvlst conc 2mg/ml fl 50ml, Doxorubicine hcl acc infvlst conc 2mg/ml fl 100ml (RVG 103617), Doxorubicine hcl aurob infvls conc 2mg/ml fl 100ml, Doxorubicine hcl aurob infvlst conc 2mg/ml fl 10ml, Doxorubicine hcl aurob infvlst conc 2mg/ml fl 25ml, Doxorubicine hcl aurob infvlst conc 2mg/ml fl 5ml, Doxorubicine hcl eugia infvls conc 2mg/ml fl 100ml, Doxorubicine hcl eugia infvlst conc 2mg/ml fl 25ml, Doxorubicine hcl eugia infvlst conc 2mg/ml fl 5ml (RVG 109099), Doxorubicine hcl pch infvlst conc 2mg/ml fl 5ml, Doxorubicine hcl pch infvlst conc 2mg/ml fl 25ml, Doxorubicine hcl pch infvlst conc 2mg/ml fl 100ml (RVG 102758) 05-02-2024 25-04-2024
Salamol steri-neb vernopl 2mg/ml ampul 2,5ml (RVG 100333), Ventolin 2,5 inhvlst 1mg/ml nebule 2,5ml (RVG 12587), Ventolin 5,0 inhvlst 2mg/ml nebule 2,5ml (RVG 14590) 26-01-2024 19-04-2024
Atrovent unit dose vernevelopl 125mcg/ml fl 2ml (RVG 16015), Atrovent unit dose vernevelopl 250mcg/ml fl 2ml (RVG 12869), Ipraxa steri-neb inhalatievlst 250mcg/ml fl 2ml (RVG 27816) 19-01-2024 05-04-2024
Combivent unit dose verneveloplossing flacon 2,5ml (RVG 20233), Ipramol steri-neb vernevelopl 0,2/1mg/ml fl2,5ml (RVG 33224), Ipratro br/salbut cip ud vernopl 0,5/2,5mg fl2,5ml (RVG 114132), Ipratro br/salbut sdz ud vernopl 0,5/2,5mg fl2,5ml (RVG 100362) 15-01-2024 29-03-2024
Zypadhera injpdr mva flacon 210mg +solv 3ml (EU/1/08/479/001), Zypadhera injpdr mva flacon 300mg +solv 3ml (EU/1/08/479/002), Zypadhera injpdr mva flacon 405mg +solv 3ml (EU/1/08/479/003) 03-01-2024 15-03-2024
Nozinan injvlst 25mg/ml ampul 1ml (RVG 346) 04-12-2023 10-05-2024
Vinblastinesulfaat pch injvlst 1mg/ml fl 10ml (RVG 101349) 11-10-2023 01-03-2024
Trazodon hcl accord tablet 50mg (RVG 119136), Trazodon hcl accord tablet 100mg (RVG 119137), Trazodon hcl sandoz tablet 50mg (RVG 109724), Trazodon hcl sandoz tablet 100mg (RVG 109725) 06-07-2023 13-03-2024
Sotalol hcl tiofarma injvlst 10mg/ml ampul 4ml (RVG 117148) 04-07-2023 23-08-2024
Emthexate pf injvlst 25mg/ml flacon 2ml, Emthexate pf injvlst 25mg/ml flacon 20ml, Emthexate pf injvlst 25mg/ml flacon 40ml (RVG 8435), Methotrexaat accord infvlst conc 100mg/ml fl 5ml, Methotrexaat accord infvlst conc 100mg/ml fl 10ml, Methotrexaat accord infvlst conc 100mg/ml fl 50ml (RVG 114135) 03-07-2023 15-04-2024
Sirdalud mr capsule mga 6mg (RVG 12983) 26-06-2023 30-07-2024
Hycamtin capsule 0,25mg (EU/1/96/027/006), Hycamtin capsule 1mg (EU/1/96/027/007) 26-06-2023 17-05-2024
Amoxi/clav sandoz pdr v susp 125/31,25mg/5ml (RVG 21691), Amoxi/clav sandoz pdr v susp 250/62,5mg/5ml (RVG 21692) 07-06-2023 23-05-2024
Levofloxacine aurobindo tablet filmomhuld 250mg (RVG 107787), Levofloxacine aurobindo tablet filmomhuld 500mg (RVG 107790), Levofloxacine pch tablet filmomhuld 250mg (RVG 102704), Levofloxacine pch tablet filmomhuld 500mg (RVG 102705), Levofloxacine sandoz tablet filmomhuld 250mg (RVG 100799), Levofloxacine sandoz tablet filmomhuld 500mg (RVG 100802) 31-03-2023 24-05-2024
Febuxostat accord tablet filmomhuld 120mg (RVG 121541), Febuxostat accord tablet filmomhuld 80mg (RVG 121540), Febuxostat teva tablet filmomhuld 120mg (RVG 120945), Febuxostat teva tablet filmomhuld 80mg (RVG 120944) 27-01-2023 29-03-2024
Desuric tablet 100mg (RVG 6334) 26-07-2022 03-05-2024
Cardene infvlst conc 1mg/ml ampul 5ml (RVG 14835) 21-07-2022 01-04-2024
Lithiumcarbonaat teva tablet 200mg (RVG 52076), Lithiumcarbonaat teva tablet 300mg (RVG 55991), Lithiumcarbonaat teva tablet 400mg (RVG 55992) 15-07-2022 05-07-2024
Promethazine ace injvlst 25mg/ml ampul 2ml (RVG 127361//50249) 01-06-2022 09-05-2024
Maprotiline hcl teva tablet 50mg (RVG 57471) 25-05-2022 02-05-2024
Triamtereen/hydrochloorthiazide accord tabl 50/25 (RVG 55610) 14-05-2021 10-05-2024