Tekorten in cijfers

De meldingen die binnenkomen bij KNMP Farmanco worden geverifieerd bij de fabrikant. Alleen tekorten die de fabrikant bevestigt, worden gepubliceerd. Als geneesmiddelen landelijk niet beschikbaar zijn en het tekort waarschijnlijk langer dan 14 dagen gaat duren, wordt dit gemeld op KNMP Farmanco.

Geneesmiddelen kunnen om verschillende redenen niet beschikbaar zijn. Tijdelijke geneesmiddelentekorten ontstaan vaak door productieproblemen of door een toegenomen vraag. Als geneesmiddelen helemaal van de markt worden gehaald (definitief), is dit in 70% van de gevallen vanwege economische redenen.

Geneesmiddelentekorten komen steeds vaker voor. In 2018 waren 769 nieuwe geneesmiddelentekorten gemeld, in 2017 waren dit nog 732 geneesmiddelen.

Afbeelding

Leveranciers zijn niet verplicht om tekorten te melden aan KNMP Farmanco. De meeste meldingen worden gedaan door apothekers, werkzaam in de openbare apotheek of in het ziekenhuis. Vanwege het niet-verplichtende karakter, is KNMP Farmanco nooit compleet.

Gevolgen voor de apotheek

Het kost apothekers veel tijd om oplossingen te zoeken voor niet-beschikbare geneesmiddelen.

Afbeelding

Voor 100 ziekenhuislocaties is ingeschat dat in Nederland jaarlijks zo’n 20 fte’s nodig zijn om geneesmiddelentekorten op te vangen. Dit komt neer op een kostenpost van 1,5 tot 2 miljoen euro. Voor openbare apotheken zijn veel leveringsproblemen met preferente middelen waarbij het vaak gaat om grote groepen patiënten, waarvoor een grote inspanning moet worden gepleegd. De uitvoeringskosten hiervan worden geraamd op tientallen miljoenen euro’s. Waarbij deze kosten niet meer in verhouding staan tot het prijsvoordeel, omdat de prijzen van generieke geneesmiddelen over de hele linie fors zijn gedaald.