Tekorten in cijfers

De meldingen die binnenkomen bij KNMP Farmanco worden geverifieerd bij de fabrikant. Als geneesmiddelen landelijk niet beschikbaar zijn en het tekort waarschijnlijk langer dan 14 dagen gaat duren, volgt publicatie op KNMP Farmanco.

Geneesmiddelen kunnen om verschillende redenen niet beschikbaar zijn. Tijdelijke geneesmiddelentekorten ontstaan vaak door productieproblemen of door een toegenomen vraag. Als geneesmiddelen helemaal van de markt worden gehaald (definitief), is dit in veel gevallen om economische redenen.

Geneesmiddelentekorten komen steeds vaker voor. Het aantal geneesmiddeltekorten in 2020 is 1480. Het aantal tekorten een jaar eerder was 1492, wat een bijna verdubbeling was van de voorafgaande jaren.

Afbeelding

Fabrikanten zijn niet verplicht om tekorten te melden aan KNMP Farmanco. De meeste meldingen worden gedaan door apothekers, werkzaam in de openbare apotheek of in het ziekenhuis. Vanwege het niet-verplichtende karakter, is KNMP Farmanco nooit compleet.

Gevolgen voor de apotheek

Het kost apothekers veel tijd om oplossingen te zoeken voor niet-beschikbare geneesmiddelen.

Uit onderzoek van de KNMP (2019) blijkt dat het apotheekteam, inclusief de apotheker, wekelijks gemiddeld 17,5 uur (circa 0,5 fte) besteedt aan het oplossen van geneesmiddelentekorten. Het gaat om werkzaamheden als de uitleg van het tekort aan de patiënt, de administratieve afwikkeling van alternatieven en het contact met zorgverzekeraars over de declaratie buiten het beleid. De geneesmiddelentekorten hebben dan ook een grote impact op de dagelijkse werkzaamheden in de apotheek; deze tijdsinvestering gaat ten kosten van de reguliere werkzaamheden. Het onderzoeksbureau Gupta heeft ingeschat dat de tijdsinvestering van apotheken €40-110 miljoen kost.

Apothekers zorgen met veel kunst- en vliegwerk dat voor 99% van de tekorten een oplossing kan worden gevonden.De oplossingsrichtingen worden in de onderstaande figuur weergegeven.

Afbeelding