Tekorten in cijfers

KNMP Farmanco rapport sinds 2004 jaarlijks over de tekorten in het voorafgaande jaar. Vanaf 2010 stijgt het aantal tekorten gestaag.

Geneesmiddelentekorten zijn aan de orde van de dag. Al voor het vierde jaar op rij ontstonden er in 2022 meer dan duizend nieuwe tekorten. In 2022 stegen de tekorten zelfs tot recordhoogte, er zijn 1514 nieuwe tekorten genoteerd.

Afbeelding

Ook rapporteert Farmanco over de oorzaken, oplossingen en duur van de tekorten. De afgelopen jaren blijken de tekorten voornamelijk te worden veroorzaakt door productie- en distributieproblemen. In driekwart van de gevallen is farmaceutische substitutie een oplossing voor de tekorten, dit percentage is relatief stabiel door de jaren heen. Tijdelijke tekorten duren gemiddeld genomen bijna drie maanden en ongeveer de helft van de tekorten zou opgevangen kunnen worden door de, door de overheid ingestelde, minimale veiligheidsvoorraad van tien weken.

Fabrikanten zijn niet verplicht om tekorten te melden aan KNMP Farmanco. De meeste meldingen worden gedaan door apothekers, werkzaam in de openbare apotheek of in het ziekenhuis. Vanwege het niet-verplichtende karakter, is KNMP Farmanco nooit compleet.