U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Gazyvaro

Obinutuzumab

Laatst bijgewerkt op: 17-04-2015

Merknaam

Gazyvaro

Datum van registratie

23-07-2014

Productomschrijving

Gazyvaro infvlst conc 1000 mg/40 ml (25 mg/ml) flacon

Registratiehouder

Roche Registration Ltd (UK)

Geregistreerde toepassing

Intramuraal; eerstelijnsbehandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) in combinatie met chloorambucil, wanneer behandeling met een volledige dosis fludarabine niet geschikt is [1, 2].

Vergoeding

academische ziekenhuizen

De add-on voor obinutuzumab is voor academische ziekenhuizen per 1 november 2014 in werking getreden en met terugwerkende kracht declarabel vanaf 1 november 2014 per 1 januari 2016 [3, 4].

Per 1 januari 2015 kunnen de kosten van Gazyvaro® gedeclareerd worden door alle ziekenhuizen [5].

perifere ziekenhuizen

De add-on voor obinutuzumab is voor perifere ziekenhuizen per 1 januari 2015 in werking getreden en met terugwerkende kracht declarabel vanaf 1 januari 2015 per 1 januari 2016 [3, 4].

Verkrijgbaarheid

Ziekenhuisapotheken kunnen Gazyvaro® rechtstreeks bij Roche bestellen of via groothandel Brocacef [4].

Bijsluiter

De EPAR bevat een Nederlandstalige bijsluiter [2].

Transport

Bewaren in de koelkast (2°C –8°C). Niet in de vriezer bewaren.
De flacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht [2].

Referenties

  1. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, 2015. Oncolytica, signaaltransductieremmers, monoklonale antilichamen, pag. 1023-1024.
  2. SPC van Gazyvaro, geraadpleegd d.d. 14-04-2015.
  3. Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), Add-on geneesmiddelen; NZa Prestatie- en tarieventabel met goedgekeurde add-on geneesmiddelen versie april 2015.
  4. Roche Nederland BV, persoonlijk contact d.d. 16-04-2015.
  5. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), rust in de regels voor medisch specialistische zorg in 2015 d.d. 18-11-2014.