U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Ventavis

Iloprost

Laatst bijgewerkt op: 05-01-2012

Merknaam

Ventavis

Datum van registratie

16-09-2003

Productomschrijving

Ventavis 10 microgram/ ml verneveloplossing van Schering AG

Registratiehouder

Schering AG, Berlijn, Dld.

Geregistreerde toepassing

Primaire pulmonale hypertensie (NYHA functionele klasse III) ter verbetering van de inspanningscapaciteit en de symptomen [1] [2].

Vergoeding

Iloprost® voor inhalatie wordt volgens GVS vergoed en staat vermeld op lijst 1B [4] [6], Bijlage 2.

nadere voorwaarden uit Bijlage 2, behorende bij de Regeling zorgverzekering: [5] [6]

uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan:

A  pulmonale arteriele hypertensie New York Heart Association klasse II en die ambrisentan of bosentan daarvoor krijgt voorgeschreven,

B  pulmonale arteriele hypertensie New York Heart Association klasse III of IV en die krijgt voorgeschreven:

1  een van de orale geneesmiddelen ambrisentan, bosentan, sitaxentan of sildenafil, of een combinatie van twee orale geneesmiddelen uit verschillende farmacologische groepen,

2  een combinatie van een oraal geneesmiddel met iloprost voor inhalatie of met epoprostenol intraveneus of met treprostinil subcutaan,

3  iloprost voor inhalatie in monotherapie uitsluitend ter behandeling van de primaire vorm van pulmonale arteriele hypertensie, indien de onder 1 genoemde behandeling onvoldoende resultaat heeft en een behandeling met epoprostenol intreveneus of treprostinil subcutaan niet noodzakelijk is of niet mogelijk vanwege bijwerkingen of contra-indicaties, of

4  uitsluitend als uiterste therapie, indien de onder 1 en 2 genoemde behandelingen onvoldoende resultaat hebben, een combinatie van twee orale geneesmiddelen uit verschillende farmacologische groepen met epoprostenol intraveneus of met treprostinil subcutaan, of

C  systemische sclerose en die

1  bosentan krijgt voorgeschreven ter voorkoming van nieuwe digitale ulcera,

2  onvoldoende reageert op de behandeling met dihydropyridine calciumantagonisten en iloprost intraveneus, dan wel deze geneesmiddelen niet kan gebruiken en

3  18 jaar of ouder is.

Verkrijgbaarheid

Ventavis® voor inhalatie is een product dat alleen wordt geleverd door de groothandel Aeropharma. Aeropharma regelt medicatieverstrekking en verpleegkundige hulp aan de patient [3].

Bijsluiter

Transport

Geen bijzondere condities [2].

Referenties

  1. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers, 2007. Antithrombotica, trombocytenaggregatieremmers, pag. 330-331.
  2. http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000474/WC500048691.pdf, Geraadpleegd d.d. 07-05-2007, 23-08-2010, 11-04-2011.
  3. Bayer Schering Farma BV, Mijdrecht, persoobnlijk contact d.d. 09-05-2007, 19-11-2007, 03-06-2008, 17-10-2008.
  4. Staatscourant 6 juni 2008, nr. 107, VWS. Wijziging Regeling Zorgverzekering, gecontroleerd d.d. 15-05-2009.
  5. Staatscourant 5 november 2008, nr. 467, VWS. Wijziging Regeling Zorgverzekering, gecontroleerd d.d. 15-05-2009.
  6. www.wetten.overheid.nl; Regeling Zorgverzekering. Geraadpleegd d.d. 29-06-2010.