U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Imbruvica

Ibrutinib

Laatst bijgewerkt op: 28-01-2015

Merknaam

Imbruvica

Datum van registratie

21-10-2014

Productomschrijving

Imbruvica 140 mg harde capsules van Janssen-Cilag BV

Registratiehouder

Janssen-Cilag International NV (België)

Geregistreerde toepassing

Imbruvica is geregistreerd voor de behandeling van volwassen patiënten met [1, 2]:

  • gerecidiveerd of refractair mantelcellymfoom (MCL);
  • chronische lymfatische leukemie (CLL) na falen van ten minste één eerdere behandeling of als eerstelijnsbehandeling in geval van 17p-deletie of TP53-mutatie indien chemo-immunotherapie ongeschikt is.

Vergoeding

Per 1 januari 2015 kunnen de kosten van Imbruvica® gedeclareerd worden door alle ziekenhuizen [4]. Het staat dan opgenomen in de prestatietabel add-on geneesmiddelen en is verwerkt in release RZ15b [3].

Verkrijgbaarheid

Imbruvica® is commercieel beschikbaar in Nederland. Levering vindt direct plaats aan (academische) ziekenhuizen (niet via de groothandel) [5].

Ziekenhuizen kunnen de bestellingen van Imbruvica® rechtstreeks plaatsen bij Janssen-Cilag B.V. via:

Bijsluiter

De EPAR bevat een Nederlandstalige bijsluiter [2].

Transport

Geen bijzondere condities [2].

Referenties

  1. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Oncolytica, tyrokinaseremmers. Geraadpleegd op KNMP Kennisbank d.d. 14-01-2015.
  2. SPC van Imbruvica, Geraadpleegd d.d. 14-01-2015.
  3. Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), Add-on wijzigingsbesluiten per november 2014 d.d. 31-10-2014.
  4. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), rust in de regels voor medisch specialistische zorg in 2015 d.d. 18-11-2014.
  5. Janssen-Cilag BV, persoonlijk contact d.d. 12-01-2015.