U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Lenvima

Lenvatinib

Laatst bijgewerkt op: 05-09-2016

Merknaam

Lenvima

Opmerking

05-09-2016, rubrieken vergoeding en verkrijgbaarheid zijn geactualiseerd.

Datum van registratie

28-05-2015

Productomschrijving

Lenvima 4 mg harde capsules van Eisai Europe Ltd.

Lenvima 10 mg harde capsules van Eisai Europe Ltd.

Registratiehouder

Eisai Europe Ltd. (UK)

Geregistreerde toepassing

Intramuraal; Lenvima® is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met progressief, lokaal gevorderd of gemetastaseerd, gedifferentieerd (papillair/folliculair/Hürthlecel-) schildkliercarcinoom (DTC), refractair voor radioactief jodium (RAI) [1].

Vergoeding

Lenvima® is te declareren via een add-on op het ziekenhuisbudget.
Per 1 augustus 2016 staat Lenvima® opgenomen in de prestatietabel add-on geneesmiddelen en zal worden verwerkt in release RZ17b [3].

Verkrijgbaarheid

Lenvima® is per 1 augustus 2016 commercieel verkrijgbaar in Nederland [2].

Het product kan besteld worden via Movianto in Oss, e-mail: clientservice.nl@moviantobenelux.com

Bijsluiter

De EPAR bevat een Nederlandstalige bijsluiter [1].

Transport

Bewaren beneden 25°C [1].

Bewaren in de oorspronkelijke blisterverpakking ter bescherming tegen vocht [1].

Aandachtspunt

Oncologen die dringend een patiënt met Lenvima willen behandelen wordt geadviseerd contact op te nemen met Eisai BV te Amsterdam. In overleg kan dan gezocht worden naar een passende oplossing [2].

Referenties

  1. SPC van Lenvima harde capsules, geraadpleegd d.d. 12-08-2015, 05-09-2016.
  2. Eisai BV, Nederland, persoonlijk contact d.d. 12-08-2015, 05-09-2016.
  3. NZa Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen ('add-on geneesmiddelenlijst') Geraadpleegd op www.nza.nl d.d. 05-09-2016.