U bent hier: Home Weesgeneesmiddel Thalidomide

Thalidomide

Laatst bijgewerkt op: 17-04-2015

Merknaam

Thalidomide

Opmerking

17-04-2015, tekst geactualiseerd.

Datum van registratie

16-04-2008

Productomschrijving

Thalidomide Celgene harde capsule 50 mg

*voorheen Thalidomide Pharmion [3]*

Registratiehouder

Celgene Europe Ltd (UK).

Geregistreerde toepassing

Multipel myeloom (ziekte van Kahler) in combinatie met melfalan en prednison, als eerstelijnsbehandeling bij patiënten van 65 jaar of ouder, of bij patiënten die niet in aanmerking komen voor chemotherapie in hoge doseringen [1, 2].

Vergoeding

De vergoedingsaanvraag is niet in gang gezet [4].

Verkrijgbaarheid

Dit product zal niet op de Nederlandse markt in de handel worden gebracht [4].

Om in de behoefte te kunnen voorzien, kan er uitgeweken worden naar de apotheekbereiding [4].

Bijsluiter

Transport

Voor dit geneesmiddel gelden geen speciale bewaarcondities [2].

Aandachtspunt

Thalidomide Celgene wordt voorgeschreven en verstrekt in overeenstemming met het Thalidomide Celgene programma voor zwangerschapspreventie (zie [2], rubriek 4.4) [4].

Raadpleeg voor meer informatie over apotheekbereide Thalidomide en over het Risicomanagement programma voor Thalidomide in Nederland de website van ApotheekZorg B.V. (www.apotheekzorg.nl ; zorgverleners; recepten en formulieren;Thalidomide Risico Management Programma) [4].

Referenties

  1. Anoniem. Informatorium Medicamentorum. 's-Gravenhage: Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers, 2015; Oncolytica, overige oncolytica, pag. 1054-1055.
  2. SPC van Thalidomide Celgene, geraadpleegd d.d. 28-01-2011, 11-04-2011, 17-04-2015.
  3. Pharmion BV, persoonlijk contact d.d. 01-07-2008.
  4. Celgene Nederland, persoonlijk contact d.d. 14-01-2009, 18-05-2009, 07-10-2009, 14-01-2010, 28-01-2011, 17-04-2015.